Information

Godt at vide for lejere

 
Her kan du læse om de generelle vilkår, der er gældende for lejere i Danmark. Bemærk at fejl eller mangler kan forefindes og at love og regulativer kan være ændret efter offentliggørelse af siden her.
 

Godt at vide for lejere

Her kan du læse om de generelle vilkår, der er gældende for lejere i Danmark. Bemærk at fejl eller mangler kan forefindes og at love og regulativer kan være ændret efter offentliggørelse af siden her.

Godt at vide - før og under indflytning

Godt at vide ved udflytning

 


Godt at vide - før og under indflytning

Bopælspligt

Der er som udgangspunkt bopælspligt på alle ejendomme i Danmark (undtagen sommerhuse), hvor der tidligere har været registreret en eller flere personer som beboere. Dette system skal sikre, at der altid er beboere registreret på adressen.

Der er meget få ejendomme, der ikke har bopælspligt. Disse er typisk nyopførte ejendomme, med ingen tidligere beboere registreret.
Når en lejer har registreret sig på en sådan ejendom, skal alle efterfølgende lejere registreres ligeledes. Derfor bliver disse typer af ejendomme kun lejet ud til folk, der er fritaget for den obligatoriske registrering på bopælen. Dette vil typisk være diplomater eller personer der er registreret på en anden dansk ejendom.

Kunder der lejer ejendomme uden bopælspligt skal stadig angives i vores kontrakter.

Ejendomme administreret af Unikbolig

Mange af vores lejemål administreres af os. Det betyder, at al kontakt mellem lejer og udlejer går gennem vores administrationsafdeling. Dette giver mulighed for både lejer og udlejer til at ringe direkte til os med diverse forespørgsler, som vi hurtigst muligt vil forsøge at efterleve.

For boliger der administreres af Unikbolig, bliver depositum tilbageholdt af os i hele lejeperioden og al huslejebetaling administreres ligeledes gennem os.


På administrerede lejemål er der inkluderet indflytnings- og udflytningsrapporter, for at sikre rettigheder og pligter for både lejer og udlejer. 
I disse lejemål vil mindre reparationer, der falder ind under udlejerens ansvar igangsættes automatisk på lejers anmodning. Dog vil mere omfattende reparationer kræve udlejerens godkendelse. Vi mener at denne service beskytter og sikrer rettigheder for både lejer og udlejer, samt at det gør processen nemmere for begge parter.


Hvis der, mod al forventning, skulle opstå problemer i sagen, har vi ligeledes den fornødne erfaring og viden til at yde juridisk rådgivning og træffe de nødvendige foranstaltninger.

Lejekontrakt

I overensstemmelse med dansk lovgivning er det lejers ret at kræve en lejekontrakt med angivelse af de aftalte betingelser, fastsat af lejer og din udlejer. Blandt andet skal lejeaftalen oplyse, hvor meget varsel du skal give, for opsigelse af lejemålet. Desuden skal det fremgå, hvilken stand lejligheden skal have ved tilbagelevering.

Ved leje af en ejendom gennem Unikbolig, udformer vi en korrekt lejekontrakt og anbefaler altid at der laves en vedhæftet indflytningsrapport. Denne kan vi også tilbyde på lejemål der ikke administreres eller udlejes gennem Unikbolig.

Husleje

Lejen angivet på vores hjemmeside er den faktiske leje. Dertil tillægges forbrugsomkostninger til vand, varme, el og i nogle tilfælde tv og internet. Vores agenter kan give dig det omtrentlige månedlige forbrug på de enkelte ejendomme.

Depositum og forudbetalt husleje

Størrelsen af depositum afgøres af udlejer. Normalt vil depositum svare til 3 måneders husleje, og det forventes ligeledes at du betaler den første måneds husleje forud for indflytning. Nogle udlejere kræver dog 3 måneders depositum og 3 måneders forudbetalt leje. Det er også udlejers ret at kræve op til 1 års bankgaranti.

Hvis ejendommen administreres af Unikbolig vil det være os der holder lejers depositum i lejeperioden. I andre tilfælde vil udlejeren selv stå for dette.

Ved lejemålets ophør vil udlejer, eller Unikbolig, under normale omstændigheder tilbagebetale depositummet inden for 6-8 uger efter fraflytning, da udlejer har en 2-4 ugers indsigelsesperiode.

Såfremt der ikke er mulighed for en direkte aflæsning af varmemålere, tilbageholder udlejer, eller Unikbolig, et mindre beløb for senere varmeafregning. Dette gøres fordi forsyningsselskaberne kun en gang årligt oplyser om det egentlige varmeforbrug. Når Unikbolig modtager denne data, modregnes eventuelle ekstrabetalinger i det resterende depositum, der herefter tilbagebetales.

Lejer kan dog ved udflytning vælge en umiddelbar opgørelse for varme, og eventuelle nødvendige istandsættelser af lejemål, og således få udbetalt sit resterende depositum med det samme.

Såfremt et lejemål ikke tilbageleveres i korrekt stand, kan udlejer påbegynde istandsættelse for lejers betaling. Udgifter til dette vil blive modregnet i depositummet, og således vil tilbagebetaling af dette først finde sted når arbejdet er færdiggjort og det skyldige beløb er modregnet.

Hvis lejer tilbageleverer lejligheden i samme stand som ved indflytning, vil dette selvfølgelig ikke være tilfældet. Stand af boligen vil fremgå af indflytningsrapporten og lejekontrakten.

Indflytningsrapport

I Unikbolig tilbyder vi at udføre en indflytningsrapport inden du flytter ind i dit lejemål. Denne rapport sikrer både udlejer og lejer, da den dokumenterer lejemålets stand på tidspunktet for overdragelsen. Dette sikrer, at hverken lejer eller udlejer, ved ophør af lejeperioden, skal betale for skader de ikke selv har forsaget.

Hvis du opdager fejl eller mangler som ikke er anført i indflytningsrapporten, har du ifølge dansk lovgivning 14 dage til at underrette ejeren, eller Unikbolig, således at disse kan indføres i rapporten. 

* Denne service er tilgængelig for alle, ikke kun Unikbolig´s lejere og udlejere.

Tilladt antal af lejere

Udlejer har ret til afslå et tilbud fra lejer, såfremt denne påregner én beboer per værelse på bopælen. Ved to, eller flere beboere pr. værelse, skal udlejer, ifølge dansk lovgivning, afslå lejers tilbud.

Kæledyr

Hvorvidt kæledyr er tilladt besluttes af udlejer eller dennes boligforening. Derfor varierer reglerne meget. Du er velkommen til at ringe til vores agenter og forhøre dig om reglerne for de specifikke lejemål.

Ryging

Hvorvidt rygning er tilladt besluttes af udlejer. 
Derfor er du velkommen til at ringe til vores agenter og forhøre dig om reglerne for de specifikke lejemål.

Møblerede og umøblerede lejemål

Nogle af vores ejendomme udlejes fuldt møbleret. Disse er såkaldte turn-key lejemål, hvilket betyder, at alt hvad lejer skal medbringe er dennes personlige ejendele. Lejemålet indeholder alt møblement.
Det er lejers ansvar at passe på diverse møbler og at tilbagelevere dem i samme stand som modtaget, med undtagelse af almindelig slitage.

Vi tilbyder skræddersyede møbelpakker til umøblerede lejemål. Disse lejes mod en månedlig ydelse, der afhænger af lejemålets størrelse og antal af værelser. 
Servicen omfatter både indkøb, levering, opsætning og sidenhen afhentning af møblementet. Dette er en bekvem mulighed for mange især ved kortere lejeperioder. Ofte kan det nemlig være besværligt og urentabelt at købe møbler til et hus eller en lejlighed, for så at skulle sælge disse et par år senere.
For mere information, klik her.

Vi tilbyder også hjælp til at købe / samle andre møbler, opsætte malerier, gardiner, elektronik m.v.

Derudover sælger vi skabsløsninger, der både kan købes eller lejes. Også disse leveres og samles for dig. 

*Disse tjenester er tilgængelig for alle, ikke kun Unikbolig´s lejere og udlejere.

Reparationer på lejemålet

Udlejer har ansvaret for reparationer der ikke skyldes normal slitage. Eksempelvis vil udlejer skulle betale for reparation af afløb og radiator, hvis disse er i stykker og når problemet ikke falder ind under lejers normale vedligeholdelsespligt. I ovenstående eksempel vil lejers vedligeholdelsespligt f.eks. omfatte problemer der skyldes manglende luftning af radiatorer og problemer med tilstopning af afløb. 


Du kan altid ringe til Unikbolig med spørgsmål herom, eller hvis du har behov for reparation af diverse.


Hvis ejendommen administreres af Unikbolig, og problemet er omfattet af ansvarsområderne for udlejer, vi vil bestille en håndværker hurtigst muligt. Ved større reparationer skal vi dog først have udlejer accept før vi kan igangsætte en eventuel udbedring. Vi forsøger selvfølgelig altid at indhente en sådan accept hurtigst muligt. 
 
Håndværkerarbejde udenfor almindelige åbningstider og i weekender kan medføre et ekstra gebyr. Dette gebyr kan i nogle tilfælde tilfalde lejer, såfremt problemet der ønskes udbedret ikke er af hastende karakter. Dette også selvom reparationen ellers falder ind under udlejers ansvar. Du er altid velkommen til at ringe og spørge, hvis du er i tvivl herom.


Som lejer har du ikke tilladelse til at foretage ændringer på boligen uden først at have modtaget godkendelse fra udlejer.
Bemærk at reparationer af anlæg for elektricitet, varme og vand kun må udføres af autoriserede håndværkere. Hvis disse regler ikke overholdes, vil en forsikring ikke dække i tilfælde af ulykker forårsaget af disse anlæg.

Forsikring af lejemål

Såfremt du lejer et møbleret lejemål er det udlejer indboforsikring der dækker det lejede møblement. Dog skal du selv tegne indboforsikring for det indbo du selv medbringer, så som din computer, eventuelt ekstra møblement etc.

Lejer du et umøbleret lejemål skal du selv tegne indboforsikring for alt dit møblement.

Rengøring

Hos Unikbolig kan vi tilbyde dig forskellige rengøringsservices, alt efter dit aktuelle behov.


Vi tilbyder både en grundig engangsrengøring, som eksempelvis foretages ved ind- og udflytning og som sparer dig for både tid og det hårde arbejde. Derudover tilbyder vi forskellige løbende rengøringsservices for den der gerne vil have en lettere hverdag eller mere fritid. Prisen afhænger af størrelsen af boligen. For mere information, klik her.

* Denne service er tilgængelig for alle, ikke kun Unikbolig´s lejere og udlejere.

Haveservice

Generel vedligeholdelse af privat have er lejers ansvar. I Unikbolig tilbyder vi forskellige haveservices.
Løbende haveservice omfatter bl.a. græsslåning, vedligeholdelse af bede, hække, træer m.v.


Desuden tilbyder vi en grunding engangsservice, den såkaldte haveklargøring. Denne sikrer en ordnet og præsentabel have, eventuelt inden vækstsæsonen, inden vintersæsonen, før ind- og udflytning etc.
Prisen afhænger af størrelsen af haven. For mere information, klik her.

* Denne service er tilgængelig for alle, ikke kun for Unikbolig´s lejere og udlejere.

Snerydning

Ifølge dansk lovgivning er det lejers ansvar at forestå snerydning fra fortovet foran dennes bygning. De fleste lejlighedsejendomme har serviceudbydere til dette, men i de fleste private huse og villaer forestås dette af beboerne selv. 
Hvis du ønsker at være sikret et ryddet og sikkert fortov i vintersæsonen tilbyder vi nu løbende snerydning. Prisen afhænger af størrelsen af det areal der skal ryddes. 


* Denne service er tilgængelig for alle, ikke kun for unikbolig´s lejere og udlejere.

 


Godt at vide - ved udflytning

Lejerens opsigelse

Hvis du lejer en villa eller en lejlighed vil der oftest være en fastsat lejeperiode, som er specificeret i lejekontrakten. 
I de fleste tilfælde kan en tidsbegrænset lejekontrakt ikke opsiges, hverken af lejer eller udlejer, med mindre andet er fremført i kontrakten, eller hvis den fastsatte lejeperiode er under et år.
I de normale tilfælde kan et tidsbegrænset lejemål kun bringes til ophør på den fastsatte dato eller ved aftale mellem lejer og udlejer.

Den lejekontrakt vi tilbyder, har normalt en fast periode på ni måneder. Herefter kan lejemålet opsiges af lejer med 3 måneders varsel.
Få af vores ejendomme har ikke en fast periode og kan opsiges med 3 måneders varsel gennem hele lejeforløbet.


Derudover tilbydes diplomater en såkaldt diplomatklausul i kontrakten, i overensstemmelse med dansk lov. Dette betyder af de til enhver tid, med tre måneders varsel, kan opsige lejemålet. Dog kun såfremt de skal udstationeres til udlandet. I alle andre tilfælde er denne kontrakten bindende for hele lejeperioden.

Du skal betale husleje indtil lejemålet udløber. Hvis du fraflytter lejligheden før opsigelsesperioden er udløbet, skal du betale husleje indtil denne periode er udløbet. 
Hvis en fast lejeperiode ikke er angivet, kan en lejer opsige lejemålet med 3 måneders varsel enten skriftligt eller mundtligt. Vi anbefaler dog at dette gøres skriftligt.

Når man fraflytter en lejet ejendom, skal udlejer have adgang til at kunne inspicere denne. Desuden skal lejeren oplyse dennes nye adresse, eller en kontaktadresse, senest 8 dage før udflytningsdatoen.

Udflytning skal ske senest kl. 12.00 på udflytningsdagen.

Lejers kontaktbrud

Hvis en lejer overtræder betingelserne i lejekontrakten kan udlejer opsige lejeaftalen med øjeblikkelig virkning.

Dette gælder såfremt:

• Lejer har ikke betalt husleje.
• Lejer generer naboer med støj, trusler eller lignende.
• Lejer fremlejer lejligheden uden tilladelse fra udlejer.

Hvis lejemålet bringes til ophør på grund af lejers misvedligeholdelse af kontrakten skal lejer fraflytte lejligheden straks. Lejer skal betale husleje til lejligheden er udlejet igen, dog maksimalt for 3 måneder efter fraflytning.

Tilbagelevering og stand af lejebolig

Lejede ejendomme skal leveres tilbage til udlejer i samme stand som ved modtagelse, undtaget normal slitage, såfremt denne ikke er underlagt lejers vedligeholdelsespligt. Udlejer kan aldrig kræve at lejer skal tilbagelevere boligen i bedre stand, end i hvilken den blev modtaget.


Hvis bopælen var nyrenoveret ved indflytning, skal den afleveres tilbage i samme stand, uanset lejeperiode.


Udlejer har to uger, efter endt lejeperiode, til at oplyse lejer om eventuelle fejl og mangler i boligens stand. Dette vil normalt angives i en udflytningsrapport, som vil blive sammenlignet med den tidligere udformede indflytningsrapport.

Udflytningsrapport og move-out-settlement

Unikbolig tilbyder at udføre en udflytningsrapport, som oftest til den tilhørende indflytningsrapport. Dette sikrer, at hverken udlejer eller lejer kommer til at betale for skader de ikke selv har forårsaget. Hvis ejendommen forvaltes af Unikbolig kan vi tilbyde et move-out-settlement. Dette er et tilbud til lejer, der angiver en endelig pris for samtlige forbedringer der skal gennemføres før ejendommen har den rette stand til tilbagelevering. Hvis lejeren accepterer tilbuddet håndterer vi alt det praktiske arbejde og garanterer at ingen yderligere omkostninger vil tilfalde lejeren. Derved garanteres en 100 % godkendt tilbagelevering til en aftalt pris.


Således fjernes lejers potentielle risiko for ikke-godkendt renoveringsarbejde, der skal laves om til yderligere omkostninger.


* Denne service er tilgængelig for alle, ikke kun Unikbolig´s lejere og udlejere.

Tilbagebetaling af depositum

Ved lejemålets ophør vil udlejer, eller Unikbolig, under normale omstændigheder tilbagebetale depositummet inden for 6-8 uger efter fraflytning, da udlejer har en 2-4 ugers indsigelsesperiode.

Såfremt der ikke er mulighed for en direkte aflæsning af varmemålere, tilbageholder udlejer, eller Unikbolig, et mindre beløb for senere varmeafregning. Dette gøres fordi forsyningsselskaberne kun en gang årligt oplyser om det egentlige varmeforbrug. Når Unikbolig modtager denne data, modregnes eventuelle ekstrabetalinger i det resterende depositum, der herefter tilbagebetales.

Lejer kan dog ved udflytning vælge en umiddelbar opgørelse for varme, og eventuelle nødvendige istandsættelser af lejemål, og således få udbetalt sit resterende depositum med det samme.

Såfremt et lejemål ikke tilbageleveres i korrekt stand, kan udlejer påbegynde istandsættelse for lejers betaling. Udgifter til dette vil blive modregnet i depositummet, og således vil tilbagebetaling af dette først finde sted når arbejdet er færdiggjort og det skyldige beløb er modregnet.

Hvis lejer tilbageleverer lejligheden i samme stand som ved indflytning, vil dette selvfølgelig ikke være tilfældet. Stand af boligen vil fremgå af indflytningsrapporten og lejekontrakten.