Om Unikbolig

6. Kontraktskrivning

Når alle parter er enige udfærdiger vi en købsaftale med et advokatforbehold, så din advokat kan gå alle papirerne igennem, for at godkende handlen i sin helhed. Du skriver først under på købsaftalen, herefter fremlægger vi købsaftalen for sælger som så skriver under.

Når sælger har underskrevet kan ingen anden køber byde ind og når din advokat har godkendt handlen i sin helhed skriftligt til os, er købsaftalen bindende for begge parter, udbetalingen skal indbetales og der stilles en bankgaranti på det resterende beløb.