Om Unikbolig

4. Fremvisninger

Alle vores lejerboliger er unikke boliger der er individuelt afvigende fra hinanden, derfor tilpasser vi hver fremvisning direkte til den konkrete lejer, og den konkretelejlighed.

Når potentielle lejere ønsker at besigtige et hjem, tilstræber vi, at efterkomme dette ønske hurtigst muligt. Dog har vi respekt for dig og dit hjem og vil forsøge at varsle eventuelle fremvisninger i så god tid som muligt.

Alle fremvisninger er ledsaget af en repræsentant fra Unikbolig, på den måde kan vi hurtigt afhjælpe alle spørgsmål der måtte opstå under besigtigelsen af boligen, samt vise agtpågivenhed overfor dine private genstande og passe på ikke at smudse dit hjem til.

Vi er fleksible, når potentielle lejere vil have en fremvisning og kan dermed ”rykke ud” hurtigt eller på tidspunkter uden for normale åbningstider.